Zdraví

Podcast: Stresové faktory (u dobrovolných hasičů)

Dobrovolní hasiči jsou vystavováni různým fyzicky i psychicky náročným situacím, které mohou mít vliv na budoucí akceschopnost hasičů,…

Harmonizace osobního a pracovního života

Tento článek přináší informace o tom, jak důležitá je harmonizace osobního a pracovního života pro pracující v České republice a…