Trendy v pracovní pohodě

Srovnání subjetivně hodnocené kvality pracovního života pomocí reprezentativních průzkumů.

Srovnání podle pohlaví

Srovnání mužů a žen napříč časem.

Srovnání podle věku

Srovnání pěti věkových skupin od 18 let napříč časem.

Srovnání podle regionu

Srovnání osmi regionů v České republice napříč časem.

Otevřít rádce


Total


Otevřít rádce


Total