Podcast: Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví

90 % populace dýchá špatně, což má za následek dlouhý seznam chronických nemocí. Správné dýchání nám dovede snížit krevní tlak, zvýšit výkon při sportu a uvést nervovou soustavu do stavu rovnováhy. Dospělý člověk při dýchání využívá sotva 10 % z možného rozsahu bránice. Následkem toho dochází k přetěžování srdce, zvyšování krevního tlaku a vzniku poruch oběhové soustavy. Proto je důležité nastolit rovnováhu mezi kyslíkem a oxidem uhličitým v těle.

Roman Štědrý, expert v oblasti sebeochrany, zvyšování odolnosti organismu a zvládání limitních situací, hovoří v podcastu moderovaném Danem Tržilem o možnostech kontroly stresu a zlepšení zdraví za pomoci správného dýchání.

Podcast Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví

Podcast - Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví

Ještě než se zaposloucháte do podcastu, naučte se jednoduchou techniku na zklidnění a zvládnutí stresu, tzv. metodu 4 x 4:

  • Nadechněte se a počítejte do čtyř, poté zadržte dech a počítejte do čtyř. Vydechněte a počítejte do čtyř a poté znovu zadržte dech a počítejte do čtyř. Opakujte podle potřeby.
  • Dobu nádechu a výdechu a zadržení dechu můžete různě kombinovat. Například 4 x 7, nebo 2 x 4 – 2 x 8 apod. Rytmus nádechu a výdechu si můžete nastavit podle rytmu svého dechu. Důležité je nespěchat a dýchat uvolněně.

Články z oblasti kvality života

Psychosociální rizika a duševní zdraví při práci: Výzvy a strategie pro zdravé pracovní prostředí

Psychosociální rizika a duševní zdraví na pracovišti jsou stále více uznávána jako klíčový faktor ovlivňující celkové zdraví zaměstnanců a…

Riziko obezity u kancelářských pracovníků a jak jej předejít

Obezita je vážným problémem, který může mít negativní dopad na kvalitu života kancelářských pracovníků. Tento článek se zaměřuje na …

Role ergonomie ve zlepšení kvality pracovního života

Ergonomie je věda, která se zaměřuje na optimalizaci pracovního prostředí tak, aby co nejlépe vyhovovala fyzickým a psychickým…