Informace pro odborníky

Pracujete ve výzkumu, v odborné organizaci, nebo vás jen zajímají podrobnosti o měření kvality pracovního života v ČR? Na této stránce získáte informace k metodologii měření, přístup k historickým datům a odborným publikacím.

Věděli jste, že?

Před pandemií COVID-19 využilo 60 % všech podniků malé a střední velikosti do nějaké míry práce z domova. Česká republika v tomto ohledu nicméně zaostávala za řadou vyspělých zemí (např. v USA byl tento podíl 70 %).

Systematické měření kvality pracovního života v ČR

Práce na dlouhodobém monitorování kvality pracovního života v České republice probíhají od roku 2004. Na jejich průběhu se od počátku podílejí Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Od roku 2015 je výzkum zpracováván dle metodiky certifikované MPSV.

Pro výzkumné účely i pro získání zpětné vazby o účinnosti politik, koncepcí a strategií oblasti sociální politiky jsou pravidelně prováděna reprezentativní dotazníková šetření. Jejich výsledky nyní nabízejí sjednocený vhled do vývoje a změn v kvalitě pracovního života i na úrovni podskupin ekonomicky aktivní populace od roku 2011. Agregované výsledky jsou k dispozici v interaktivní aplikaci.

Přejít na porovnání dat

Vývoj pracovní pohody

Detailní vhled

Nástrojem pro měření je indikátor SQWLi (Subjective Quality of Working Life index), měřící důležitost a hodnocení osmnácti aspektů rozdělených do šesti domén: odměňování, čas, vztahy, seberealizace, podmínkyjistota. Ty jsou pro dodání kontextu doplněny o sadu patnácti identifikačních otázek o socioekonomických charakteristikách respondentů: pohlaví, věk, vzdělání, plat, region aj.

Anonymní data na úrovni jednotlivců od roku 2011 jsou volně k dispozici pro výzkumné účely.

Přejít na metodologii Data ke stažení

Grafy 2

 

Odborné publikace

Metodika měření kvality pracovního života v ČR a výsledky následných analýz jsou do detailu popsány v desítkách odborných publikací. Celý je k dispozici v sekci Publikace, další relevantní články jsou pak k dispozici v sekci Články Ta obsahuje také odvozené výstupy, jako jsou statistické souhrny, stručné přehledy pro veřejnost a podcasty.

Další užitečné informace lze najít na českých a zahraničních webových stránkách prostřednictvím odkazů níže a také v sekci Odkazy.

Přejít do sekce Články

Obdobné projekty v zahraničí

Austrian Work Climate Index

Portál rakouského indexu kvality pracovního života.

Mezinárodní organizace práce

MOP je specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Shromažďuje také data o práci globálně.

World Safety Organization

Mezinárodní profesní asociace v bezpečnosti.