Vaše pracovní pohoda

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, nebo vás jen zajímá pracovní pohoda a související témata, poznejte s námi jak se kvalita pracovního života liší napříč různými skupinami pracujících v ČR, jaké jsou hlavní důvody spokojenosti či nespokojenosti v práci a co můžete vy a vaše okolí udělat pro dosažení pracovní pohody.

Věděli jste, že?

I po zohlednění rozdílů v platu nebo pracovní pozici, zaměstnanci s pracovním úvazkem na dobu určitou typicky vykazují nižší kvalitu pracovního života než ti s úvazkem na dobu neurčitou. Mezi možné příčiny patří vyšší vnímaná nejistota a odlišný vztah se zaměstnavatelem, který např. nenabídne stejnou míru školení.

Kvalita pracovního života v České republice

Subjektivní kvalita pracovního života v České republice je dlouhodobě měřena v rámci reprezentativních průzkumů pomocí indikátoru SQWLi. Pravidelný sběr dat nám umožňuje sledovat vývoj v čase a dává podněty pro cílené změny politiky v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Pomáhá nám zároveň připravit doporučení pro jednotlivce, která by měla dopomoci k dlouhodobému zvýšení jejich pracovní pohody (viz níže).

Výsledky průzkumů jsou vám k dispozici; máte možnost změřit svou kvalitu pracovního života a porovnat ji s ostatními, využít interaktivní aplikace pro porovnání trendů, nebo si stáhnout anonymizovaná data pro vlastní analýzu.

Porovnejte se s ostatními

Kvalita pracovního života v ČR

  Co pro sebe můžu udělat?

  Pracovní pohoda je komplexní, zahrnuje řadu dimenzí (např. ty obsažené v indikátoru SQWLi: odměňování, vztahy, čas, seberealizaci, pracovní jistotu a podmínky), je značně ovlivněna povahou práce, kterou vykonáváte, typem a charakteristikami Vašeho zaměstnavatele a v neposlední řadě i celou řadou faktorů mimo pracovní prostředí, jako je vaše rodina nebo prostředí, ve kterém žijete.

  Na zlepšení pracovní pohody bohužel neexistuje jednoduchý návod. Kupříkladu profesoři z Harvardské univerzity doporučují zamyšlení se nad sedmi základními životními dimenzemi, jejich důležitostí a do jaké míry chcete, aby byly součástí vašeho života. Ve chvíli, kdy máte jasno, co je pro vás důležité, můžete začít pracovat na dosažení vašich cílů.

  • Rodina: vaši rodiče, děti, sourozenci a další příbuzní
  • Přátelé a komunita, ve které žijete
  • Náboženství, filozofie a emoce
  • Fyzické zdraví a pohoda
  • Majetek
  • Koníčky a mimopracovní aktivity
  • Kariéra

  Níže jsme pro vás připravili seznam užitečných odkazů na tematické stránky a shromáždili články, které vám mohou pomoci zvýšit vaši pracovní pohodu. Naleznete zde doporučení pro řešení konfliktů na pracovišti nebo komunikaci s nadřízenými, užitečné informace pro ty, kteří uvažují o změně zaměstnání nebo rekvalifikaci, tipy pro práci z domova, nebo udržování zdravého životního stylu.

  Zjistěte více v jednotlivých tematických sekcích, nebo se podívejte na seznam všech článků a odkazy na další relevantní portály.

   

   

  Doporučené články

  Tepelný stres: význam a prevence

  Míra ohrožení zdraví způsobená lidskými chybami a nehodami v průmyslovém prostředí roste souběžně se zvýšenou pracovní zátěží a v…

  Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik

  Kvalitní řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je nezbytné v průběhu celé délky pracovního života, včetně prevence…

  Regionální rozdíly v úrazovosti a nemocnosti

  Ze statistik úrazovosti a nemocnosti Českého statistického úřadu je zřejmé, že některé regiony si vedou opakovaně a …


  Doporučené odkazy

  Uspokojení mzdových nároků zaměstnance

  Informace a formuláře pro ty, jejichž zaměstnavatel neplatí mzdu navzdory splatným mzdovým nárokům a je v platební neschopnosti.

  Pracovní rehabilitace

  Realizace činností pro osoby se zdravotním postižením, které směřují k pracovnímu uplatnění.

  Otevřená data MPSV a Úřadu práce

  Portál s datovými sadami z oblasti MPSV a Úřadu práce.


  Kontextové ukazatele

  Subjektivně vnímaná pracovní pohoda nemusí odpovídat situaci a změnám na trhu práce. Využijte následující odkazy pro doplnění kontextu z Vašeho zaměstnání a pochopení širších souvislostí.

  Index kvality práce

  Evropský institut odborových svazů vytvořil kvantitativní indikátor, který zahrnuje kvalitu práce v Evropě.

  Otevřená data MPSV a Úřadu práce

  Portál s datovými sadami z oblasti MPSV a Úřadu práce.

  Statistická ročenka trhu práce v České republice

  Statistické ročenky nabízí ucelený přehled statistik z oblasti trhu práce.