Vaše pracovní pohoda

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, nebo vás jen zajímá pracovní pohoda a související témata, poznejte s námi jak se kvalita pracovního života liší napříč různými skupinami pracujících v ČR, jaké jsou hlavní důvody spokojenosti či nespokojenosti v práci a co můžete vy a vaše okolí udělat pro dosažení pracovní pohody.

Věděli jste, že?

Před pandemií COVID-19 využilo 60 % všech podniků malé a střední velikosti do nějaké míry práce z domova. Česká republika v tomto ohledu nicméně zaostávala za řadou vyspělých zemí (např. v USA byl tento podíl 70 %).

Kvalita pracovního života v České republice

Subjektivní kvalita pracovního života v České republice je dlouhodobě měřena v rámci reprezentativních průzkumů pomocí indikátoru SQWLi. Pravidelný sběr dat nám umožňuje sledovat vývoj v čase a dává podněty pro cílené změny politiky v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Pomáhá nám zároveň připravit doporučení pro jednotlivce, která by měla dopomoci k dlouhodobému zvýšení jejich pracovní pohody (viz níže).

Výsledky průzkumů jsou vám k dispozici; máte možnost změřit svou kvalitu pracovního života a porovnat ji s ostatními, využít interaktivní aplikace pro porovnání trendů, nebo si stáhnout anonymizovaná data pro vlastní analýzu.

Porovnejte se s ostatními

Kvalita pracovního života v ČR

  Co pro sebe můžu udělat?

  Pracovní pohoda je komplexní, zahrnuje řadu dimenzí (např. ty obsažené v indikátoru SQWLi: odměňování, vztahy, čas, seberealizaci, pracovní jistotu a podmínky), je značně ovlivněna povahou práce, kterou vykonáváte, typem a charakteristikami Vašeho zaměstnavatele a v neposlední řadě i celou řadou faktorů mimo pracovní prostředí, jako je vaše rodina nebo prostředí, ve kterém žijete.

  Na zlepšení pracovní pohody bohužel neexistuje jednoduchý návod. Kupříkladu profesoři z Harvardské univerzity doporučují zamyšlení se nad sedmi základními životními dimenzemi, jejich důležitostí a do jaké míry chcete, aby byly součástí vašeho života. Ve chvíli, kdy máte jasno, co je pro vás důležité, můžete začít pracovat na dosažení vašich cílů.

  • Rodina: vaši rodiče, děti, sourozenci a další příbuzní
  • Přátelé a komunita, ve které žijete
  • Náboženství, filozofie a emoce
  • Fyzické zdraví a pohoda
  • Majetek
  • Koníčky a mimopracovní aktivity
  • Kariéra

  Níže jsme pro vás připravili seznam užitečných odkazů na tematické stránky a shromáždili články, které vám mohou pomoci zvýšit vaši pracovní pohodu. Naleznete zde doporučení pro řešení konfliktů na pracovišti nebo komunikaci s nadřízenými, užitečné informace pro ty, kteří uvažují o změně zaměstnání nebo rekvalifikaci, tipy pro práci z domova, nebo udržování zdravého životního stylu.

  Zjistěte více v jednotlivých tematických sekcích, nebo se podívejte na seznam všech článků a odkazy na další relevantní portály.

   

   

  Doporučené články

  Flexibilita práce: Výhody a výzvy

  Sociální požadavky, konkurence jiných firem, digitalizace, zvyšující se dynamika každodenního života a další faktory vytvářejí v …

  Digitalizace a robotizace na pracovišti

  Ve světě neustále se rozvíjejících technologií se digitalizace a robotizace stávají klíčovými faktory, které formují budoucnost…

  Psychosociální rizika a duševní zdraví při práci: Výzvy a strategie pro zdravé pracovní prostředí

  Psychosociální rizika a duševní zdraví na pracovišti jsou stále více uznávána jako klíčový faktor ovlivňující celkové zdraví zaměstnanců a…


  Doporučené odkazy

  Vyhledání volných pracovních míst

  Vyhledání volných míst z evidence Úřadu práce dle zadaných kritérií.

  Informační systém o platech

  Systém veřejné správy sleduje platy, odměny za pracovní pohotovost, průměrné výdělky, jakož i osobní údaje zaměstnanců ovlivňujících výši platu.

  Informační systém Infoabsolvent

  ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání.


  Kontextové ukazatele

  Subjektivně vnímaná pracovní pohoda nemusí odpovídat situaci a změnám na trhu práce. Využijte následující odkazy pro doplnění kontextu z Vašeho zaměstnání a pochopení širších souvislostí.

  Mezinárodní organizace práce

  MOP je specializovaná organizace OSN usilující o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Shromažďuje také data o práci globálně.

  Statistická ročenka trhu práce v České republice

  Statistické ročenky nabízí ucelený přehled statistik z oblasti trhu práce.

  DGB-Index Gute Arbeit

  Institut DGB-IGA je německým ekvivalentem stránek pracovnípohoda.cz.