Vaše pracovní pohoda

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, nebo vás jen zajímá pracovní pohoda a související témata, poznejte s námi jak se kvalita pracovního života liší napříč různými skupinami pracujících v ČR, jaké jsou hlavní důvody spokojenosti či nespokojenosti v práci a co můžete vy a vaše okolí udělat pro dosažení pracovní pohody.

Věděli jste, že?

I po zohlednění rozdílů v platu nebo pracovní pozici, zaměstnanci s pracovním úvazkem na dobu určitou typicky vykazují nižší kvalitu pracovního života než ti s úvazkem na dobu neurčitou. Mezi možné příčiny patří vyšší vnímaná nejistota a odlišný vztah se zaměstnavatelem, který např. nenabídne stejnou míru školení.

Kvalita pracovního života v České republice

Subjektivní kvalita pracovního života v České republice je dlouhodobě měřena v rámci reprezentativních průzkumů pomocí indikátoru SQWLi. Pravidelný sběr dat nám umožňuje sledovat vývoj v čase a dává podněty pro cílené změny politiky v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Pomáhá nám zároveň připravit doporučení pro jednotlivce, která by měla dopomoci k dlouhodobému zvýšení jejich pracovní pohody (viz níže).

Výsledky průzkumů jsou vám k dispozici; máte možnost změřit svou kvalitu pracovního života a porovnat ji s ostatními, využít interaktivní aplikace pro porovnání trendů, nebo si stáhnout anonymizovaná data pro vlastní analýzu.

Porovnejte se s ostatními

Kvalita pracovního života v ČR

  Co pro sebe můžu udělat?

  Pracovní pohoda je komplexní, zahrnuje řadu dimenzí (např. ty obsažené v indikátoru SQWLi: odměňování, vztahy, čas, seberealizaci, pracovní jistotu a podmínky), je značně ovlivněna povahou práce, kterou vykonáváte, typem a charakteristikami Vašeho zaměstnavatele a v neposlední řadě i celou řadou faktorů mimo pracovní prostředí, jako je vaše rodina nebo prostředí, ve kterém žijete.

  Na zlepšení pracovní pohody bohužel neexistuje jednoduchý návod. Kupříkladu profesoři z Harvardské univerzity doporučují zamyšlení se nad sedmi základními životními dimenzemi, jejich důležitostí a do jaké míry chcete, aby byly součástí vašeho života. Ve chvíli, kdy máte jasno, co je pro vás důležité, můžete začít pracovat na dosažení vašich cílů.

  • Rodina: vaši rodiče, děti, sourozenci a další příbuzní
  • Přátelé a komunita, ve které žijete
  • Náboženství, filozofie a emoce
  • Fyzické zdraví a pohoda
  • Majetek
  • Koníčky a mimopracovní aktivity
  • Kariéra

  Níže jsme pro vás připravili seznam užitečných odkazů na tematické stránky a shromáždili články, které vám mohou pomoci zvýšit vaši pracovní pohodu. Naleznete zde doporučení pro řešení konfliktů na pracovišti nebo komunikaci s nadřízenými, užitečné informace pro ty, kteří uvažují o změně zaměstnání nebo rekvalifikaci, tipy pro práci z domova, nebo udržování zdravého životního stylu.

  Zjistěte více v jednotlivých tematických sekcích, nebo se podívejte na seznam všech článků a odkazy na další relevantní portály.

   

   

  Doporučené články

  Riziko obezity u kancelářských pracovníků a jak jej předejít

  Obezita je vážným problémem, který může mít negativní dopad na kvalitu života kancelářských pracovníků. Tento článek se zaměřuje na …

  Výhody práce na dálku pro zaměstnance i zaměstnavatele

  Práce na dálku nabízí řadu výhod jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Tento článek se zaměřuje na klíčové…

  Jak podpořit pozitivní firemní kulturu

  Pozitivní firemní kultura je základním kamenem úspěchu každé organizace. Tento článek nabízí konkrétní a akční doporučení, jak vytvořit a …


  Doporučené odkazy

  Vyhledání volných pracovních míst

  Vyhledání volných míst z evidence Úřadu práce dle zadaných kritérií.

  Uspokojení mzdových nároků zaměstnance

  Informace a formuláře pro ty, jejichž zaměstnavatel neplatí mzdu navzdory splatným mzdovým nárokům a je v platební neschopnosti.

  Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

  Stránky neziskové organizace zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cíleně se věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem.


  Kontextové ukazatele

  Subjektivně vnímaná pracovní pohoda nemusí odpovídat situaci a změnám na trhu práce. Využijte následující odkazy pro doplnění kontextu z Vašeho zaměstnání a pochopení širších souvislostí.

  Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

  EU-OSHA má za úkol spolupracovat s vládami, zaměstnavateli a zaměstnanci; sbírat, analyzovat a zveřejňovat výsledky výzkumů bezpečnostních rizik; a shromažďovat poznatky o možných preventivních opatřeních a pomáhat šířit nejlepší dostupné techniky.

  Austrian Work Climate Index

  Portál rakouského indexu kvality pracovního života.

  Eurostat

  Eurostat shromažďuje statistické informace z členský států Evropské unie a zajišťuje harmonizaci statistických postupů.