Vaše pracovní pohoda

Ať už jste zaměstnanec, podnikatel, nebo vás jen zajímá pracovní pohoda a související témata, poznejte s námi jak se kvalita pracovního života liší napříč různými skupinami pracujících v ČR, jaké jsou hlavní důvody spokojenosti či nespokojenosti v práci a co můžete vy a vaše okolí udělat pro dosažení pracovní pohody.

Věděli jste, že?

Ačkoli před pandemií COVID-19 neměla většina zaměstnanců v České republice žádné zkušenosti s prací z domova, zhruba 30 % jich pracovalo alespoň částečně z domova během prvních měsíců pandemie.

Kvalita pracovního života v České republice

Subjektivní kvalita pracovního života v České republice je dlouhodobě měřena v rámci reprezentativních průzkumů pomocí indikátoru SQWLi. Pravidelný sběr dat nám umožňuje sledovat vývoj v čase a dává podněty pro cílené změny politiky v oblasti zaměstnanosti a trhu práce. Pomáhá nám zároveň připravit doporučení pro jednotlivce, která by měla dopomoci k dlouhodobému zvýšení jejich pracovní pohody (viz níže).

Výsledky průzkumů jsou vám k dispozici; máte možnost změřit svou kvalitu pracovního života a porovnat ji s ostatními, využít interaktivní aplikace pro porovnání trendů, nebo si stáhnout anonymizovaná data pro vlastní analýzu.

Porovnejte se s ostatními

Kvalita pracovního života v ČR

  Co pro sebe můžu udělat?

  Pracovní pohoda je komplexní, zahrnuje řadu dimenzí (např. ty obsažené v indikátoru SQWLi: odměňování, vztahy, čas, seberealizaci, pracovní jistotu a podmínky), je značně ovlivněna povahou práce, kterou vykonáváte, typem a charakteristikami Vašeho zaměstnavatele a v neposlední řadě i celou řadou faktorů mimo pracovní prostředí, jako je vaše rodina nebo prostředí, ve kterém žijete.

  Na zlepšení pracovní pohody bohužel neexistuje jednoduchý návod. Kupříkladu profesoři z Harvardské univerzity doporučují zamyšlení se nad sedmi základními životními dimenzemi, jejich důležitostí a do jaké míry chcete, aby byly součástí vašeho života. Ve chvíli, kdy máte jasno, co je pro vás důležité, můžete začít pracovat na dosažení vašich cílů.

  • Rodina: vaši rodiče, děti, sourozenci a další příbuzní
  • Přátelé a komunita, ve které žijete
  • Náboženství, filozofie a emoce
  • Fyzické zdraví a pohoda
  • Majetek
  • Koníčky a mimopracovní aktivity
  • Kariéra

  Níže jsme pro vás připravili seznam užitečných odkazů na tematické stránky a shromáždili články, které vám mohou pomoci zvýšit vaši pracovní pohodu. Naleznete zde doporučení pro řešení konfliktů na pracovišti nebo komunikaci s nadřízenými, užitečné informace pro ty, kteří uvažují o změně zaměstnání nebo rekvalifikaci, tipy pro práci z domova, nebo udržování zdravého životního stylu.

  Zjistěte více v jednotlivých tematických sekcích, nebo se podívejte na seznam všech článků a odkazy na další relevantní portály.

   

   

  Doporučené články

  Harmonizace osobního a pracovního života

  Harmonizace osobního a pracovního života Tento článek přináší informace o tom, jak důležitá je harmonizace osobního a pracovního…

  Proč je důležité mít nastavené (pracovní) hranice

  Pro mnohé z nás je "ano" téměř automatická odpověď na žádost o pomoc, když jsme požádáni zůstat v práci o trochu déle,…

  Podcast: jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu

  V podcastu vytvořeném Výzkumným ústavem bezpečnosti práce je probrán fenomén šikany v pracovním prostředí neboli mobbing (šikana mezi …


  Doporučené odkazy

  Otevřená data MPSV a Úřadu práce

  Portál s datovými sadami z oblasti MPSV a Úřadu práce.

  Uznávání odborné kvalifikace

  Informace a formuláře pro uznání vzdělání a praxe z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska pro výkon činnosti „zprostředkovatel práce“ na území České republiky.

  Rekvalifikace pro občany

  Rekvalifikace umožňuje fyzickým osobám získat kvalifikaci pro nové zaměstnání nebo udržet stávající.


  Kontextové ukazatele

  Subjektivně vnímaná pracovní pohoda nemusí odpovídat situaci a změnám na trhu práce. Využijte následující odkazy pro doplnění kontextu z Vašeho zaměstnání a pochopení širších souvislostí.

  Zdravé pracoviště

  Portál na podporu kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ a předchozích kampaní, v rámci kterých jsou každé tři až čtyři měsíce vydávány zprávy, informační listy, infografiky a případové studie.

  Index kvality práce

  Evropský institut odborových svazů vytvořil kvantitativní indikátor, který zahrnuje kvalitu práce v Evropě.

  Obce v datech

  Obce v datech porovnává kvalitu života v 206 obcích a nabízí navazující služby, které obcím pomáhají s interpretací dat a strategickým plánováním na základě dat.