Role ergonomie ve zlepšení kvality pracovního života

Ergonomie je věda, která se zaměřuje na optimalizaci pracovního prostředí tak, aby co nejlépe vyhovovala fyzickým a psychickým schopnostem zaměstnanců. Tento článek poskytuje praktické tipy na zlepšení ergonomie v pracovním prostředí, což vede ke zvýšení produktivity a snížení rizika zranění.

Úvod

Ergonomie je stále více uznávána jako klíčový prvek pro zlepšení kvality pracovního života. Nejde jen o nábytek a vybavení, ale také o organizaci práce, osvětlení a další aspekty, které mohou ovlivnit vaše zdraví a pohodu.1,2,3

Důležitost ergonomie:

  • Prevence zranění: Špatná ergonomie může vést k chronickým bolestem, zejména v oblasti zad a krku.
  • Zvýšení produktivity: Dobře navržené pracovní prostředí může zvýšit efektivitu a snížit únavu.
  • Zlepšení kvality života: Ergonomické pracovní prostředí může zlepšit celkovou spokojenost a pohodu zaměstnanců.

Jak zlepšit ergonomii na pracovišti

  1. Volba správné židle: Židle by měla poskytovat dostatečnou oporu zad a umožňovat nohám pohodlně spočívat na podlaze.
  2. Nastavení výšky stolu: Výška stolu by měla umožňovat, aby lokty byly v 90-ti stupňovém úhlu a zápěstí bylo v neutrální poloze.
  3. Pozice monitoru: Oči by měly být v úrovni horního okraje monitoru, který by měl být vzdálený na délku paže.
  4. Osvětlení: Osvětlení by mělo být dostatečné, ale neoslnivé. Používejte pravidlo 20-20-20 pro ochranu očí: každých 20 minut se odvraťte od monitoru, zahleďte se na objekt vzdálený minimálně 20 stop (cca šest metrů) a svůj pohled na něm udržte alespoň 20 vteřin.
  5. Klávesnice a myš: Myš by měla být co nejblíže klávesnici, aby se předešlo nepřirozeným pohybům ramene.
  6. Sebeuvědomění: Pravidelně si uvědomujte své tělesné pocity a přizpůsobte své pracovní návyky, aby se předešlo nepříjemnostem.1

Závěr

Ergonomie je nejen o správném nábytku a vybavení, ale také o tom, jak organizujeme svou práci a jaké návyky si osvojujeme. Investice do ergonomického pracovního prostředí se může dlouhodobě vyplatit nejen v podobě zvýšené produktivity, ale také lepšího zdraví a celkového pocitu pohody.

Zdroje

[1] Gregory, N. (2023). Office Ergonomics: How It Impacts Your Health.Forbes Health. Dostupné na https://www.forbes.com/health/body/office-ergonomics/

[2] The National Institute for Occupational Safety and Health. (2023). Ergonomics and Musculoskeletal Disorders. Centers for Disease Control and Prevention. Dostupné na https://www.cdc.gov/niosh/topics/ergonomics/default.html.

[3] Afroz, S., Haque, M. I. (2023). Ergonomics in the Workplace for a Better Quality of Work Life. Ergonomics for Improved Productivity 503-511. Dostupné na https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-9054-2_57.

Články z oblasti kvality života

Psychosociální rizika a duševní zdraví při práci: Výzvy a strategie pro zdravé pracovní prostředí

Psychosociální rizika a duševní zdraví na pracovišti jsou stále více uznávána jako klíčový faktor ovlivňující celkové zdraví zaměstnanců a…

Riziko obezity u kancelářských pracovníků a jak jej předejít

Obezita je vážným problémem, který může mít negativní dopad na kvalitu života kancelářských pracovníků. Tento článek se zaměřuje na …

Metody pro úlevu od stresu

Úvod V dnešní uspěchané a vysoce konkurenční době je stres naším častým společníkem, ať už ve světě práce nebo v osobním…