Změřte svou kvalitu pracovního života

Změřte svou kvalitu pracovního života a porovnejte se s Vámi vybranými skupinami pracujících pomocí krátkého interaktivního dotazníku.

Začít

Věděli jste, že?

Kvalita pracovního života zahrnuje aspekty osobní (např. věk, pohlaví, rodinný stav), pracoviště (např. vzdálenost od místa bydliště, hygienické a bezpečnostní podmínky, typ pracoviště), pracovně-právní (např. typ pracovní smlouvy, očekávaná pracovní doba, plat a další zaměstnanecké benefity), sociální (např. vztahy na pracovišti, postavení pracovní pozice na sociálním žebříčku) a mnohé další.

1. Odměňování

Důležitost při výběru nové práce

naprosto nedůležité

naprosto zásadní

Hodnocení současného zaměstnání

velmi špatné

velmi dobré

2. Vztahy

Důležitost při výběru nové práce

naprosto nedůležité

naprosto zásadní

Hodnocení současného zaměstnání

velmi špatné

velmi dobré

3. Čas

Důležitost při výběru nové práce

naprosto nedůležité

naprosto zásadní

Hodnocení současného zaměstnání

velmi špatné

velmi dobré

4. Seberealizace

Důležitost při výběru nové práce

naprosto nedůležité

naprosto zásadní

Hodnocení současného zaměstnání

velmi špatné

velmi dobré

5. Jistota

Důležitost při výběru nové práce

naprosto nedůležité

naprosto zásadní

Hodnocení současného zaměstnání

velmi špatné

velmi dobré

6. Podmínky

Důležitost při výběru nové práce

naprosto nedůležité

naprosto zásadní

Hodnocení současného zaměstnání

velmi špatné

velmi dobré

Řekněte nám více o sobě

Pomozte nám prosím lépe sledovat vývoj kvality pracovního života v České republice zodpovězením několika doplňujících otázek, nebo přejděte přímo k Vašim výsledkům. Dodatečné otázky nemají žádný vliv na hodnocení. Veškerá data jsou zcela anonymní.

Doplňkové informace

Doplňkové otázky

Výborně, nyní máme vše, co potřebujeme.

Vyhodnocení