Zlepšení pracovního života pomocí mindfulness

V dnešní době je pracovní stres běžnou součástí života mnoha zaměstnanců a zaměstnavatelů. Přitom zlepšení kvality pracovního života může významně přispět k zvýšení účinnosti a spokojenosti v rámci pracovního týmu. Jedním z nástrojů, které nabízí přístup k takovému zlepšení, je mindfulness (anglický termín překládaný např. jako "vědomá pozornost"), která může být aplikována v profesním kontextu i v osobním životě. Tento článek shrnuje základní principy mindfulness a představuje způsoby, jak je uplatnit v pracovním prostředí.

Úvod

Pracovní stres a vyhoření se stávají častějšími problémy v dnešním rychle se měnícím světě práce. Je tedy důležité, abychom se zaměřili na zlepšení kvality pracovního života a na vytváření prostředí, které je podporující a příjemné pro všechny zaměstnance. Vědomá pozornost se ukázala jako jedno z účinných řešení, jak snížit stres a zvýšit produktivitu, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.1

Mindfulness v praxi

Mindfulness, často prezentovaná v podobě meditace, je praxe zaměřená na rozvíjení vědomé pozornosti k současným pocitům, myšlenkám a vnímání prostředí. Mindfulness může pomoci snížit stres, zvýšit soustředěnost a podpořit emocionální inteligenci. Pro snadnější implementaci mindfulness do pracovního života nabízí článek následující tipy:

  1. Začněte s krátkou meditací: Vyhraďte si pár minut denně na ztišení a soustředění se na svůj dech. Tímto způsobem můžete zkultivovat zvyk přítomnosti a soustředění.

  2. Používejte přestávky k „restartu“: Místo toho, abyste ve svém volném čase v práci kontrolu neustále svůj e-mail nebo sociální sítě, zkuste si dát chvíli pro uklidnění mysli a přítomný okamžik.

  3. Aplikujte vědomou pozornost při komunikaci: Naslouchejte svým kolegům s plnou pozorností a bez předsudků, abyste pochopili jejich potřeby a pocity.

  4. Pracujte s vyváženou prioritou úkolů: Není nutné se soustředit na všechny úkoly najednou. Cvičte svou schopnost rozdělit úkoly do menších částí a prioritizovat je podle důležitosti.

Závěr

Dosažení rovnováhy mezi prací a soukromím není jednorázová aktivita, ale kontinuální proces, který vyžaduje neustálé hodnocení a úpravy. Důležité je být si vědom toho, jak pro Vás vypadá rovnováha, rozumět svým hodnotám a uplatňovat je v každodenním životě. Cílem není dokonalost, ale naplněná a zvládnutelná kombinace profesního a osobního života.

Zdroje

[1] Brendel, D. a Stamell, E. R (2016). How Mindfulness Improves Executive Coaching. Harvard Business Review. Dostupné na https://hbr.org/2016/01/how-mindfulness-improves-executive-coaching

Články z oblasti kvality života

Psychosociální rizika a duševní zdraví při práci: Výzvy a strategie pro zdravé pracovní prostředí

Psychosociální rizika a duševní zdraví na pracovišti jsou stále více uznávána jako klíčový faktor ovlivňující celkové zdraví zaměstnanců a…

Riziko obezity u kancelářských pracovníků a jak jej předejít

Obezita je vážným problémem, který může mít negativní dopad na kvalitu života kancelářských pracovníků. Tento článek se zaměřuje na …

Role ergonomie ve zlepšení kvality pracovního života

Ergonomie je věda, která se zaměřuje na optimalizaci pracovního prostředí tak, aby co nejlépe vyhovovala fyzickým a psychickým…