Podcast: Stresové faktory (u dobrovolných hasičů)

Dobrovolní hasiči jsou vystavováni různým fyzicky i psychicky náročným situacím, které mohou mít vliv na budoucí akceschopnost hasičů, civilní povolání nebo osobní život. Z tohoto důvodu je třeba brát zřetel na vhodnou adaptaci na tyto situace a nebrat reakci těla na lehkou váhu.

O tom, jaký mohou mít vliv stresové situace na dobrovolné hasiče a jakým způsobem reagovat a adaptovat se na tyto situace se dozvíte v podcastu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce od Martina Röhricha, biofeedback trenéra.

V podcastu mimo jiné zazní:

  • Jakým způsobem reaguje tělo na stresory?
  • Jaké jsou zásady mentální adaptace na fyzickou a psychickou zátěž?
  • Na co je třeba klást důraz pro zvýšení celkové bezpečnosti dobrovolných hasičů?

Celý podcast

Stresové faktory u dobrovolných hasičů

Články z oblasti kvality života

Psychosociální rizika a duševní zdraví při práci: Výzvy a strategie pro zdravé pracovní prostředí

Psychosociální rizika a duševní zdraví na pracovišti jsou stále více uznávána jako klíčový faktor ovlivňující celkové zdraví zaměstnanců a…

Riziko obezity u kancelářských pracovníků a jak jej předejít

Obezita je vážným problémem, který může mít negativní dopad na kvalitu života kancelářských pracovníků. Tento článek se zaměřuje na …

Role ergonomie ve zlepšení kvality pracovního života

Ergonomie je věda, která se zaměřuje na optimalizaci pracovního prostředí tak, aby co nejlépe vyhovovala fyzickým a psychickým…