Podcast: Stresové faktory (u dobrovolných hasičů)

Dobrovolní hasiči jsou vystavováni různým fyzicky i psychicky náročným situacím, které mohou mít vliv na budoucí akceschopnost hasičů, civilní povolání nebo osobní život. Z tohoto důvodu je třeba brát zřetel na vhodnou adaptaci na tyto situace a nebrat reakci těla na lehkou váhu.

O tom, jaký mohou mít vliv stresové situace na dobrovolné hasiče a jakým způsobem reagovat a adaptovat se na tyto situace se dozvíte v podcastu Výzkumného ústavu bezpečnosti práce od Martina Röhricha, biofeedback trenéra.

V podcastu mimo jiné zazní:

  • Jakým způsobem reaguje tělo na stresory?
  • Jaké jsou zásady mentální adaptace na fyzickou a psychickou zátěž?
  • Na co je třeba klást důraz pro zvýšení celkové bezpečnosti dobrovolných hasičů?

Celý podcast

Stresové faktory u dobrovolných hasičů

Články z oblasti kvality života

Harmonizace osobního a pracovního života

Tento článek přináší informace o tom, jak důležitá je harmonizace osobního a pracovního života pro pracující v České republice a…