Užitečné odkazy

Zde najdete přehled internetových odkazů na organizace a nástroje vztahující se k hledání a kvalitě práce.

Technická inspekce České republiky

TIČR vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Technická inspekce České republiky (logo)

Úřad práce České republiky

Úřad práce nabízí informace, průvodce a statistiky pro zaměstnance, podnikatele, podniky a nezaměstnané.

Úřad práce České republiky (logo)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly v oblastech technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (logo)

Uspokojení mzdových nároků zaměstnance

Informace a formuláře pro ty, jejichž zaměstnavatel neplatí mzdu navzdory splatným mzdovým nárokům a je v platební neschopnosti.

Uspokojení mzdových nároků zaměstnance (logo)

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

ÚZIS sbírá a zpracovává statistická data o zdravotnictví.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (logo)

Uznávání odborné kvalifikace

Informace a formuláře pro uznání vzdělání a praxe z jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska pro výkon činnosti „zprostředkovatel práce“ na území České republiky.

Uznávání odborné kvalifikace (logo)

Vyhledání volných pracovních míst

Vyhledání volných míst z evidence Úřadu práce dle zadaných kritérií.

Vyhledání volných pracovních míst (logo)

Vyhledávání agentur práce

Vyhledávání agentur práce z evidence Úřadu práce ČR dle zadaných kritérií.

Vyhledávání agentur práce (logo)

Vyhledávání škol a oborů

Vyhledání informací o školách a jejich vzdělávacích oborech.

Vyhledávání škol a oborů (logo)

Vyhledávání volných pracovních míst v EU/EHP

Nabídka volných míst v EU/EHP a Švýcarska a jejich vyhledávání dle zadaných kritérií.

Vyhledávání volných pracovních míst v EU/EHP (logo)