Užitečné odkazy

Zde najdete přehled internetových odkazů na organizace a nástroje vztahující se k hledání a kvalitě práce.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (logo)

Atlas školství

Stránka slouží pro vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, nebo vyšší odborné školy.

Atlas školství (logo)

Austrian Work Climate Index

Portál rakouského indexu kvality pracovního života.

Austrian Work Climate Index (logo)

BOZPprofi

BOZPprofi je portál obsahující praktické informace pro všechny, kdo jsou zodpovědní za bezpečnost na pracovištích.

BOZPprofi (logo)

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Centrum HPPL se zabývá studiem vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví.

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (logo)

Centrum podpory veřejného zdraví

Centrum podpory veřejného zdraví zaštiťuje Oddělení podpory zdraví, Oddělení psychosociálních determinant zdraví a Oddělení hygieny dětí a mladistvých

Centrum podpory veřejného zdraví (logo)

Česká agentura pro standardizaci

ČAPS zaštiťuje veškeré činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Česká agentura pro standardizaci (logo)

Česká asociace kariérového poradenství

Neziskové sdružení kariérových poradců, koučů, mentorů, personalistů a zájemců o oblast kariérového poradenství v České republice s posláním vzdělávat odborníky a veřejnost v dovednostech potřebných k řízení kariéry.

Česká asociace kariérového poradenství (logo)

Česká ergonomická společnost

Česká ergonomická společnost má za cíl podporu a rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi.

Česká ergonomická společnost (logo)

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ vykonává služby v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.

Česká správa sociálního zabezpečení (logo)