Proč je důležité mít nastavené (pracovní) hranice

Pro mnohé z nás je "ano" téměř automatická odpověď na žádost o pomoc, když jsme požádáni zůstat v práci o trochu déle, udělat něco extra za kolegy. Často nezáleží na tom, co je od nás vyžadováno a kolik úsilí to může zabrat, jen představa toho, že bychom řekli "ne" stačí k tomu, abychom souhlasili.

Není překvapivé, že takový přístup, upřednostňování cizího blaha před vlastním, není vhodný ani zdravý z dlouhodobého hlediska. Jde o jeden z mnohých příkladů špatně nastavených hranic ve vztahu k ostatním. Portál PsychCentral hovoří o hranicích ve vztazích jako o nastavení toho, jakým způsobem bychom chtěli, aby s námi ostatní jednali, a jak takové hranice sdělit ostatním. Nastavení správných hranic ve vztazích nám může výrazně pomoci snížit pracovní stres, dosáhnout vyrovnanějšího životního stylu a všeobecně vyšší kvality pracovního a osobního života.

Jak nastavit (pracovní) hranice

Pokud nejste zvyklí pohybovat se ve vytyčených hranicích ve vztazích s ostatními, nemusí pro Vás být jednoduché je nastavit, např. kvůli obavám z reakce ostatních. Důležité je si uvědomit, že nastavení hranic – a jejich dodržování – je otázka cviku a zdokonalování. To nejdůležitější je začít se sebou samým a tím, co je pro Vás důležité, jaké jsou Vaše osobní hodnoty. Ty je pak možné promítnout do hranic ve vztazích. Ve vztahu k práci si můžete klást např. následující otázky:

Jak důležité jsou pro mě…

  • …čas strávený s rodinou?
  • …kariéra?
  • …výdělek?
  • …vztahy s kolegy v práci?
  • …mít čas na koníčky a volnočasové aktivity?

Začněte třeba s deseti klíčovými hodnotami, kterých se chcete držet, a poté zužte Váš výběr na tři až pět nejdůležitějších. Někomu pomůže, když si vše napíše na kus papíru a umístí na místo, které má často na očích, aby si připomněl, čeho by rád dosáhl. Ostatním může stačit stanovení si hlavních principů v hlavě.

Jakmile budete mít jasno, co je pro Vás důležité, zkuste tyto principy uplatnit v praxi: vzpomeňte si na ně, když se dostanete do situace, která je v jejich rozporu, a informujte o nich druhou stranu, nebo buďte proaktivní a řekněte ostatním, co je pro Vás důležité, a požádejte je o to, ať Vaše preference respektují.

Praktické tipy:[1]

  • Buďte asertivní. Řekněte ostatním, co je pro Vás důležité, jasně a rozhodně, bez náznaků agresivity. Dejte jim najevo, že chcete, abyste cítili, že vám naslouchají a berou vaše preference v potaz. Především dejte jasně najevo, pokud dojde k porušení vašich hranic. Zkuste použít následující vzor:
Je pro mě důležité, aby _____, když _____. Chci Vás požádat o _____.

Příklad: Je pro mě důležité, abych měl(a) možnost skončit s prací, když mi skončí pracovní doba. Chci Vás požádat, abyste s požadavky na další práci po konci pracovní doby počkal(a) do dalšího pracovního dne.
  • Naučte se říkat "ne". Pamatujte, že prosté "ne" mnohdy stačí, není nutné zdůvodňovat proč nebo se cítit provinile.
  • Chraňte své soukromí. Mnoho kroků za správným nastavením hranic můžete udělat i bez přímého kontaktu s ostatními, naučte se chránit svůj čas a soukromí tak, jako chráníte své každodenní věci: použijte automatické odpovědi na email, když jste na dovolené, vypněte svůj pracovní telefon mimo pracovní hodiny, nepoužívejte osobní zařízení a účty pro pracovní komunikaci a nastavte si v práci čas sami pro sebe, kdy nechcete být rušeni.
  • Nechte si pomoci. Pamatujte, že není nic špatného na tom, když se vám hranice nepodaří nastavit dle Vašich představ. Zkuste se obrátit na svého nadřízeného, kolegy v personálním oddělení nebo na profesionálního terapeuta a proberte s nimi Vaši situaci a jak postupovat dále.

Zkuste také použít stejnou metodu k bránění hranic v dalších oblastech vašeho života, jako jsou vztahy v rodině nebo osobní vlastnictví.

-

[1] Chesak, J. a Legg, T. J. (2018). How to build your own personal and emotional space. Healthline. K dispozici online na https://www.healthline.com/health/mental-health/set-boundaries.

Články z oblasti kvality života

Aktivní stárnutí na pracovišti: Jak využít potenciál starších generací

Společnost se stále více potýká s výzvou stárnutí pracovní síly, což přináší jak výzvy, tak i nové příležitosti pro …

Význam emoční inteligence v pracovním prostředí

Emoční inteligence (EI) je klíčovým prvkem, který může výrazně ovlivnit kvalitu pracovního života. Tento článek se zaměřuje na důležitost…

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing

Mobbing (znepříjemňování života na pracovišti, psychologický nátlak, šikana), bossing (systematické šikanování ze strany vedoucího) a …