Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing

Mobbing (znepříjemňování života na pracovišti, psychologický nátlak, šikana), bossing (systematické šikanování ze strany vedoucího) a staffing (situace, kdy se podřízení snaží znemožnit či zcela zničit vedoucí pracovníky nebo vedení organizace) mohou mít dalekosáhlé negativní dopady na pracovišti. Klíčem k minimalizaci rizika a případných dopadů je informovanost a prevence. Přiložené přehledy nabízí užitečné informace a doporučení pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - pro zaměstnance

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - pro zaměstnavatele

Články z oblasti kvality života

Podcast: Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů

Mobbing, bossing či staffing má závažné negativní důsledky nejen pro zaměstnance, který je tomuto jednání vystaven, ale také pro …

Proč je důležité mít nastavené (pracovní) hranice

Pro mnohé z nás je "ano" téměř automatická odpověď na žádost o pomoc, když jsme požádáni zůstat v práci o trochu déle,…

Podcast: jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu

V podcastu vytvořeném Výzkumným ústavem bezpečnosti práce je probrán fenomén šikany v pracovním prostředí neboli mobbing (šikana mezi …