Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing

Mobbing (znepříjemňování života na pracovišti, psychologický nátlak, šikana), bossing (systematické šikanování ze strany vedoucího) a staffing (situace, kdy se podřízení snaží znemožnit či zcela zničit vedoucí pracovníky nebo vedení organizace) mohou mít dalekosáhlé negativní dopady na pracovišti. Klíčem k minimalizaci rizika a případných dopadů je informovanost a prevence. Přiložené přehledy nabízí užitečné informace a doporučení pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - pro zaměstnance

Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing - pro zaměstnavatele

Články z oblasti kvality života

Aktivní stárnutí na pracovišti: Jak využít potenciál starších generací

Společnost se stále více potýká s výzvou stárnutí pracovní síly, což přináší jak výzvy, tak i nové příležitosti pro …

Význam emoční inteligence v pracovním prostředí

Emoční inteligence (EI) je klíčovým prvkem, který může výrazně ovlivnit kvalitu pracovního života. Tento článek se zaměřuje na důležitost…

Podcast: Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů

Mobbing, bossing či staffing má závažné negativní důsledky nejen pro zaměstnance, který je tomuto jednání vystaven, ale také pro …