Pracovní úrazy žen v České republice v letech 2012–2021

Úvod

Pracovní úrazy patří mezi nežádoucí důsledky každého zaměstnání a mohou mít vážné následky na zdraví zaměstnanců. V následujícím článku představíme statistické údaje o pracovních úrazech žen v České republice v období 2012-2021.

Věkové rozdělení úrazů žen

Věk hraje důležitou roli v riziku pracovních úrazů u žen, jelikož s rostoucím věkem se mění charakter úrazů. Ženy ve věkové skupině 15-24 let mají největší pravděpodobnost pracovního úrazu, zatímco ženy ve věku 25-49 let mají pravděpodobnost nejnižší. Věková skupina 50 let a více má riziko pracovních úrazů střední. Mladší ženy jsou nejčastěji zraněny v důsledku pádů osob, zatímco u starších žen se častěji vyskytují úrazy v souvislosti s budovami, stavebními konstrukcemi a povrchy nad úrovní země.

Četnost pracovních úrazů s pracovní neschopností nad 3 dny (průměrný počet dnů za rok)
Rok/Věk 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65+
2012 3,40 0,95 0,45 0,48 0,55 0,53 0,55 0,59 0,62 0,35 0,35
2013 3,03 0,94 0,42 0,46 0,53 0,55 0,54 0,58 0,65 0,38 0,30
2014 1,56 1,03 0,45 0,48 0,51 0,59 0,55 0,62 0,66 0,46 0,27
2015 2,52 1,14 0,51 0,46 0,52 0,56 0,55 0,60 0,63 0,39 0,31
2016 2,56 1,24 0,54 0,49 0,53 0,59 0,59 0,67 0,64 0,44 0,28
2017 2,85 1,19 0,56 0,46 0,53 0,58 0,59 0,62 0,69 0,42 0,27
2018 3,14 1,22 0,54 0,53 0,50 0,58 0,59 0,57 0,66 0,47 0,32
2019 2,46 1,11 0,53 0,55 0,46 0,53 0,58 0,64 0,66 0,49 0,35
2020 2,59 1,08 0,41 0,37 0,36 0,38 0,48 0,53 0,53 0,41 0,30
2021 2,17 1,20 0,48 0,42 0,37 0,40 0,48 0,55 0,57 0,43 0,33
Průměr 2,63 1,11 0,49 0,47 0,49 0,53 0,55 0,60 0,63 0,42 0,31

S rostoucím věkem žen roste i riziko pracovních úrazů způsobených budovami, stavebními konstrukcemi a povrchy v úrovni nebo nad úrovní země. Pády osob na rovině nebo schodech vedou i ke smrtelným úrazům, zejména v případě starších zaměstnanců, kde věk hraje roli v závažnosti úraz špatným došlapem nebo zakopnutím.

Zdroje úrazů

Závažné pracovní úrazy u žen jsou v posledních letech na ústupu. Nejčastějším druhem nehody způsobující závažný úraz jsou pády osob, zejména u žen starších 50 let. Tyto úrazy jsou nejčastěji způsobeny uklouznutím na kluzkém, mokrém nebo namrzlém povrchu, špatným došlapem nebo zakopnutím. Při těchto nehodách se ženy často zraní v souvislosti s budovami, stavebními konstrukcemi a výškou.

Závažné pracovní úrazy (ZPÚ) žen

Způsob zranění, nehoda

15-24

25-49

50+

Celkem

Pád osoby

16

232

457

705

Pád osoby ze žebříku

1

14

22

37

Pád osoby z výše

2

28

18

48

Pád osoby ze židle

-

3

4

7

Pád osoby ze schodů

2

53

92

147

Pád osoby, mokro, led

3

54

86

143

Celkem pády

24

384

679

 

Celkem ZPÚ

108

961

1 026

2 095

Zdroje:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (2021). Příloha ke zprávě o pracovníúrazovosti v ČR vroce 2021 – rozšiřující a doplňující analytická studie. Dostupné na https://www.suip.cz/documents/20142/43692/PU_2021_priloha-VUBP.pdf/4eea6749-a71b-9e03-3761-2df6d8ce6de2 

Články z oblasti kvality života

Regionální rozdíly v úrazovosti a nemocnosti

Ze statistik úrazovosti a nemocnosti Českého statistického úřadu je zřejmé, že některé regiony si vedou opakovaně a …

Statistiky o pracovním životě (2018)

Zjistěte, jaká byla práce v ČR na základě reprezentativního šetření kvality pracovního života z roku 2018. Další informace jsou k …