Užitečné odkazy

Zde najdete přehled internetových odkazů na organizace a nástroje vztahující se k hledání a kvalitě práce.

Atlas školství

Stránka slouží pro vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, nebo vyšší odborné školy.

Atlas školství (logo)

Centrum podpory veřejného zdraví

Centrum podpory veřejného zdraví zaštiťuje Oddělení podpory zdraví, Oddělení psychosociálních determinant zdraví a Oddělení hygieny dětí a mladistvých

Centrum podpory veřejného zdraví (logo)

Česká asociace kariérového poradenství

Neziskové sdružení kariérových poradců, koučů, mentorů, personalistů a zájemců o oblast kariérového poradenství v České republice s posláním vzdělávat odborníky a veřejnost v dovednostech potřebných k řízení kariéry.

Česká asociace kariérového poradenství (logo)

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ vykonává služby v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.

Česká správa sociálního zabezpečení (logo)

České sociální podnikání

Projekt se zaměřuje na rozvoj podpůrné sítě lokálních konzultantů, odborných poradců a možností stáží pro začínající nebo rozvíjející se sociální podnikatele.

České sociální podnikání (logo)

Českomoravská konfederace odborových svazů

ČMKOS je sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.

Českomoravská konfederace odborových svazů (logo)

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

České internetové stránky FOP jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie (EU-OSHA, Bilbao, Španělsko) a jsou zaměřeny na problematiku bezpečnosti práce v EU ve vztahu k ČR.

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (logo)

Ergonomické stresory

Detailní informace o ergonomii a možných problémech na pracovišti pro zaměstnance, podnikatele, zaměstnavatele i odborníky.

Ergonomické stresory (logo)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

EU-OSHA má za úkol spolupracovat s vládami, zaměstnavateli a zaměstnanci; sbírat, analyzovat a zveřejňovat výsledky výzkumů bezpečnostních rizik; a shromažďovat poznatky o možných preventivních opatřeních a pomáhat šířit nejlepší dostupné techniky.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (logo)

Index kvality práce

Evropský institut odborových svaz§ vytvořil kvantitativní indikátor, který zahrnuje kvalitu práce v Evropě.

Index kvality práce (logo)

Informace o COVID-19 pro zaměstnance a zaměstnavatele

Aktuální informace Ministerstva zdravotníctví České republiky k onemocnění COVID-19.

Informace o COVID-19 pro zaměstnance a zaměstnavatele (logo)

Informační systém Infoabsolvent

ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání.

Informační systém Infoabsolvent (logo)

Informační systém o platech

Systém veřejné správy sleduje platy, odměny za pracovní pohotovost, průměrné výdělky, jakož i osobní údaje zaměstnanců ovlivňujících výši platu.

Informační systém o platech (logo)

Informační systém o průměrném výdělku

Systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření.

Informační systém o průměrném výdělku (logo)

JobHub

JobHub nabízí informace o pracovních místech a o mzdách, osobnostní testy a propojení s kariérovími poradci.

JobHub (logo)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MPSV nabízí informace a rady pro zaměstnání, nezaměstnanost, dávy, důchodové pojištění, zdravotní postižení, život v zahraničí a mnoho dalšího.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (logo)

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví nabízí nejnovější informace o zdravotní situaci v České republice, databázi léků aj.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (logo)

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Stránky neziskové organizace zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cíleně se věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (logo)

Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací

Provádí měření hluku a vibrací v pracovním i komunálním prostředí a vypracovává znalecké posudky v oboru.

Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací (logo)

Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření

Provádí měření, např. posuzování základnových stanic pro mobilní komunikace, hygienické posuzování radiových a televizních vysílačů a pozemních radarových stanic.

Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření (logo)