Užitečné odkazy

Zde najdete přehled internetových odkazů na organizace a nástroje vztahující se k hledání a kvalitě práce.

Informační systém Infoabsolvent

ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání.

Informační systém Infoabsolvent (logo)

Informační systém o platech

Systém veřejné správy sleduje platy, odměny za pracovní pohotovost, průměrné výdělky, jakož i osobní údaje zaměstnanců ovlivňujících výši platu.

Informační systém o platech (logo)

Informační systém o průměrném výdělku

Systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření.

Informační systém o průměrném výdělku (logo)

JobHub

JobHub nabízí informace o pracovních místech a o mzdách, osobnostní testy a propojení s kariérovími poradci.

JobHub (logo)

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MPSV nabízí informace a rady pro zaměstnání, nezaměstnanost, dávy, důchodové pojištění, zdravotní postižení, život v zahraničí a mnoho dalšího.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (logo)

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví nabízí nejnovější informace o zdravotní situaci v České republice, databázi léků aj.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (logo)

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Stránky neziskové organizace zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Cíleně se věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (logo)

Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací

Provádí měření hluku a vibrací v pracovním i komunálním prostředí a vypracovává znalecké posudky v oboru.

Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací (logo)

Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření

Provádí měření, např. posuzování základnových stanic pro mobilní komunikace, hygienické posuzování radiových a televizních vysílačů a pozemních radarových stanic.

Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření (logo)

Národní referenční laboratoř pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí

Měření a kontrola parametrů vzduchotechnických zařízení (rychlost proudění vzduchu na vyústkách, stanovení množství přiváděného/odváděného vzduchu při nuceném větrání a klimatizaci, kouřová zkouška distribuce vzduchu v prostoru).

Národní referenční laboratoř pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí (logo)