Užitečné odkazy

Zde najdete přehled internetových odkazů na organizace a nástroje vztahující se k hledání a kvalitě práce.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (logo)

Atlas školství

Stránka slouží pro vyhledání základní školy, střední školy, vysoké školy, jazykové školy, nebo vyšší odborné školy.

Atlas školství (logo)

Austrian Work Climate Index

Portál rakouského indexu kvality pracovního života.

Austrian Work Climate Index (logo)

BOZPprofi

BOZPprofi je portál obsahující praktické informace pro všechny, kdo jsou zodpovědní za bezpečnost na pracovištích.

BOZPprofi (logo)

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Centrum HPPL se zabývá studiem vlivu práce a pracovního prostředí na zdraví.

Centrum hygieny práce a pracovního lékařství (logo)

Centrum podpory veřejného zdraví

Centrum podpory veřejného zdraví zaštiťuje Oddělení podpory zdraví, Oddělení psychosociálních determinant zdraví a Oddělení hygieny dětí a mladistvých

Centrum podpory veřejného zdraví (logo)

Česká agentura pro standardizaci

ČAPS zaštiťuje veškeré činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Česká agentura pro standardizaci (logo)

Česká asociace kariérového poradenství

Neziskové sdružení kariérových poradců, koučů, mentorů, personalistů a zájemců o oblast kariérového poradenství v České republice s posláním vzdělávat odborníky a veřejnost v dovednostech potřebných k řízení kariéry.

Česká asociace kariérového poradenství (logo)

Česká ergonomická společnost

Česká ergonomická společnost má za cíl podporu a rozvoj ergonomie a její uplatnění v praxi.

Česká ergonomická společnost (logo)

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ vykonává služby v oblasti důchodového a nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby.

Česká správa sociálního zabezpečení (logo)

České sociální podnikání

Projekt se zaměřuje na rozvoj podpůrné sítě lokálních konzultantů, odborných poradců a možností stáží pro začínající nebo rozvíjející se sociální podnikatele.

České sociální podnikání (logo)

Českomoravská konfederace odborových svazů

ČMKOS je sdružením 31 odborových svazů, jehož posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců.

Českomoravská konfederace odborových svazů (logo)

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

České internetové stránky FOP jsou součástí informační sítě BOZP Evropské unie (EU-OSHA, Bilbao, Španělsko) a jsou zaměřeny na problematiku bezpečnosti práce v EU ve vztahu k ČR.

Český Focal Point pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (logo)

Český statistický úřad

Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí.

Český statistický úřad (logo)

DGB-Index Gute Arbeit

Institut DGB-IGA je německým ekvivalentem stránek pracovnípohoda.cz.

DGB-Index Gute Arbeit (logo)

Enterprise Europe Network

EEN nabízí konzultace obchodních záměrů a konkrétních potřeb firem s plánem obchodních aktivity v zahraničí.

Enterprise Europe Network (logo)

Ergonomické stresory

Detailní informace o ergonomii a možných problémech na pracovišti pro zaměstnance, podnikatele, zaměstnavatele i odborníky.

Ergonomické stresory (logo)

Eurofound

Nadace Eurofound je tripartitní agenturou Evropské unie, která poskytuje přehled poznatků s cílem přispívat k rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a pracovních politik

Eurofound (logo)

European Network of Education and Training in Occupational safety and Health

ENETOSH je evropskou vzdělávací sítí, která nabízí platformu pro systematické sdílení znalostí v otázkách zaměřených na vzdělávání a školení v oblasti BOZP.

European Network of Education and Training in Occupational safety and Health (logo)

Eurostat

Eurostat shromažďuje statistické informace z členský států Evropské unie a zajišťuje harmonizaci statistických postupů.

Eurostat (logo)