Doporučení pro kariérní postup pro ty, co nemají času nazbyt

V tomto článku se zaměříme na karierní postup. Je to cíl, který si klade mnoho profesionálů; jde o cestu sebezlepšení, zdokonalování dovedností a navazování vztahů s lidmi. V tomto úsilí se vám mohou hodit následující praktické strategie, které vám mohou pomoci urychlit váš kariérní postup:1

  1. Chraňte svůj čas: Náš čas je neobnovitelný zdroj. Abychom byli produktivní a ne jen zaneprázdnění, je třeba stanovit hranice, eliminovat rušivé prvky a prioritizovat úkoly, které jsou nejdůležitější. Naučte se říkat "ne" požadavkům, které neodpovídají vašim cílům​.
  2. Staňte se houbou na vědomosti: Existuje obrovské množství znalostí, které jsou dostupné v různých formátech a časových rámcích. Čtení knih a článků, sledování webinářů, přednášek a poslech podcastů a audioknih rozšiřuje váš svět novými nápady a možnostmi, udržuje vás v obraze o trendech ve vašem odvětví a poskytuje vám zajímavé podněty pro rozhovory s kolegy a klienty​.
  3. Pravidelně sdílejte své moudrosti: Pravděpodobně jste nashromáždili bohaté zkušenosti, vhledy a porozumění; využijte je tím, že pomůžete ostatním. Postavte se do role důvěryhodného tím, že budete pravidelně sdílet své znalosti v oblasti Vaší odbornosti v rámci Vašeho zaměstnání, ale i prostřednictvím sociálních médií, což zvýší váš dopad a dosah​.
  4. Aktualizujte svůj kariérní příběh: Každý má svůj jedinečný příběh, ale ne každý ho využívá k tomu, aby se dostal tam, kde chce být. Váš kariérní příběh, pokud je správně vyprávěn, může pomoci odlišit Vás od konkurence a zdůraznit Vaši hodnotu. Ujistěte se, že si vyhradíte pár minut na aktualizaci svého kariérního příběhu v životopise nebo třeba na svém profilu na LinkedIn. Vynechejte cokoli, co nepodporuje vaše cíle, a soustřeďte se na prodej své budoucnosti, nikoli své historie.
  5. Přesuňte svou pozornost na ostatní: Budování úspěšné kariéry není jen o sebepropagaci. Když si osvojíte přístup k službám a zaměříte se na ostatní, můžete zlepšit své komunikační dovednosti, vybudovat důvěru a podporovat pevné vztahy. Tento přístup může také otevřít nové obchodní příležitosti​.
  6. Vyzvěte se a vyzkoušejte něco nového: Vykročení ze své komfortní zóny je katalyzátorem růstu. Přijímání nových výzev – ať už jde o vedení projektu, prezentaci před týmem nebo požadavek na větší zodpovědnost – může zvýšit vaši sebedůvěru a dosáhnout toho, že si vás na pracovišti všimnou​.
  7. Zvyšte úroveň svého vnitřního kruhu: Vztahy hrají zásadní roli v kariérním postupu. Obklopovat se lidmi, kteří vás mohou podpořit, vyzvat a inspirovat, je prospěšné. Zvažte vytvoření skupiny, kde by každý člen mohl představovat ostatní, sdílet odborné znalosti a nabízet rady​.
  8. Procvičujte si péči o sebe: Ve snaze o kariérní postup je důležité nezanedbávat svou pohodu. Honba za úspěchem by neměla vést k chronickému stresu nebo syndromu vyhoření. Zajištění toho, že pravidelně dobíjíte svou mysl, tělo a ducha, je nezbytnou součástí strategie udržitelného kariérního postupu​.

Závěr

Zde jsme vystříhali osm praktických strategií, které vám mohou pomoci při Vašem kariérním postupu. Každá z těchto strategií přináší jedinečné přínosy a pomůže Vám vytvořit solidní základ pro Váš úspěch.

Zdroje

[1] Blaschka, A. (2021). 8 Quick (And Easy) Ways To Make Career Progress When You're Busy. Forbes. Dostupné na https://www.forbes.com/sites/amyblaschka/2021/06/05/8-quick-and-easy-ways-to-make-career-progress-when-youre-busy/ 

Články z oblasti kvality života

Příležitosti pro rekvalifikaci manuálních pracovníků: Nové dovednosti pro lepší budoucnost

Manuální pracovníci čelí v dnešním světě stále větší konkurenci a automatizaci, která může omezit možnosti zaměstnání. Rekvalifikace nebo…

Nespokojenost s mzdou: Příčiny a návrhy řešení

Mzdová nespokojenost má často významný dopad na celkovou kvalitu pracovního života. Je důležité rozpoznat příčiny této nespokojenosti a …