Příležitosti pro rekvalifikaci manuálních pracovníků: Nové dovednosti pro lepší budoucnost

Manuální pracovníci čelí v dnešním světě stále větší konkurenci a automatizaci, která může omezit možnosti zaměstnání. Rekvalifikace nebo získání nových dovedností je způsob, jak těmto pracovníkům zlepšit jejich perspektivu na trhu práce a zvýšit kvalitu jejich pracovního života. Tento článek se zaměřuje na příležitosti pro rekvalifikaci manuálních pracovníků, ukazuje, jaké jsou hlavní oblasti, v nichž je možné získat nové dovednosti, a uvádí tipy pro úspěšný průběh rekvalifikace.

Zamýšlíte se nad budoucností ve Vašem oboru nebo uvažujete nad přesunem do jiné oblasti? Můžete se obrátit na Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání, které nabízí pomoc při výběru studia, informace o možnostech dalšího vzdělávání, o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání a také profesní diagnostiku. 

Pokud uvažujete o rekvalifikaci nebo doplnění Vaší kvalifikace, zkuste se podívat např. do Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání, která nabízí placené akreditované kurzy napříč odvětvími. Pro bezplatnou rekvalifikaci se můžete podívat na stránky Úřadu práce, který nabízí i další podporu při rekvalifikaci.

Úvod

S postupující automatizací a změnami na pracovním trhu čelí manuální pracovníci rostoucím výzvám. Pro zachování konkurenceschopnosti a zlepšení kvality pracovního života je pro ně často klíčová rekvalifikace a získání nových dovedností.

Příležitosti pro rekvalifikaci

Několik oblastí, kde manuální pracovníci mohou získat nové dovednosti, zahrnuje:

  1. Technické dovednosti: Získání technických dovedností, například v oblasti informačních technologií nebo strojírenství, může pracovníkům zlepšit zaměstnatelnost a otevřít nové kariérní příležitosti.
  2. Jazykové dovednosti: Získání jazykových dovedností může pomoci pracovníkům komunikovat s kolegy a zákazníky z jiných zemí, což zvyšuje jejich hodnotu na trhu práce.
  3. Soft skills: Rozvoj komunikačních, prezentačních nebo projektových dovedností může zlepšit pracovní výkon a usnadnit spolupráci s ostatními v týmu.
  4. Odborná certifikace: Získání certifikátů nebo odborných kvalifikací v konkrétním oboru může zvýšit pracovníkovy šance na najití kvalitnějšího a lépe placeného zaměstnání.

Tipy pro úspěšnou rekvalifikaci

  1. Identifikovat potřebné dovednosti: Zaměstnanci by měli zvážit své zájmy a potřeby na trhu práce, aby zjistili, které dovednosti nebo certifikáty jsou nejrelevantnější pro jejich situaci.
  2. Vyhledat rekvalifikační kurzy a školení: Existuje mnoho školení, kurzů a programů, které manuálním pracovníkům nabízí možnost získat nové dovednosti. Důkladný průzkum trhu a získání informací o dostupných školeních je prvním krokem.
  3. Plánovat čas a finance: Účast na rekvalifikačních školeních a kurzech vyžaduje investici času a financí. Je důležité mít jasný plán rozpočtu a časy, kdy budete moci navštěvovat školení.
  4. Využít dostupné zdroje: Mnoho organizací a institucí nabízí finanční podporu nebo pomoc při hledání vhodných rekvalifikačních kurzů. Vyšetření těchto možností může pomoci překlenout finanční a informační bariéry. 

Závěr

Rekvalifikace a získání nových dovedností je pro manuální pracovníky klíčové pro zlepšení jejich perspektiv na trhu práce a zvýšení kvality jejich pracovního života. Investice do rozvoje dovedností přináší dlouhodobé výhody a umožňuje pracovníkům lépe čelit výzvám automatizace a změnám v pracovním prostředí.

Zdroje

[1] Friedman, E. (2021). The Importance of Reskilling Your Workforce in 2021. Forbes. Dostupné na https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/10/20/the-importance-of-reskilling-your-workforce-in-2021/?sh=6132edb3685b 

[2] Coyne, M., Larson, J., Shieh, J. a Yeon, H. (2019). Winning in automation requires a focus on humans. McKinsey & Company. Dostupné na https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/winning-in-automation-requires-a-focus-on-humans 

Články z oblasti kvality života

Doporučení pro kariérní postup pro ty, co nemají času nazbyt

V tomto článku se zaměříme na karierní postup. Je to cíl, který si klade mnoho profesionálů; jde o cestu sebezlepšení,…

Nespokojenost s mzdou: Příčiny a návrhy řešení

Mzdová nespokojenost má často významný dopad na celkovou kvalitu pracovního života. Je důležité rozpoznat příčiny této nespokojenosti a …