Užitečné odkazy

Zde najdete přehled internetových odkazů na organizace a nástroje vztahující se k hledání a kvalitě práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

MPSV nabízí informace a rady pro zaměstnání, nezaměstnanost, dávy, důchodové pojištění, zdravotní postižení, život v zahraničí a mnoho dalšího.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (logo)

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Ministerstvo zdravotnictví nabízí nejnovější informace o zdravotní situaci v České republice, databázi léků aj.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (logo)

Národní soustava kvalifikací

Portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR.

Národní soustava kvalifikací (logo)

Národní soustava povolání

Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Národní soustava povolání (logo)

Národní ústav pro vzdělávání

NÚV má za cíl všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy.

Národní ústav pro vzdělávání (logo)

Obce v datech

Obce v datech porovnává kvalitu života v 206 obcích a nabízí navazující služby, které obcím pomáhají s interpretací dat a strategickým plánováním na základě dat.

Obce v datech (logo)

Oborový portál pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

BOZPinfo nabízí informace, formáláře a výzkum z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako celou řadu dalších užitečných odkazů.

Oborový portál pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (logo)

Otevřená data MPSV a Úřadu práce

Portál s datovými sadami z oblasti MPSV a Úřadu práce.

Otevřená data MPSV a Úřadu práce (logo)

První zaměstnání

Webová stránka na podporu kampaně pro žáky a učitele středních odborných škol a učilišť, která má za cíl zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce.

První zaměstnání (logo)

Rovná odměna

Projekt se věnuje problematice rovného odměňování a nabízí mzdovou kalkulačku, poradnu, informace, nástroj pro posouzení férovosti odměňování žen a mužů aj.

Rovná odměna (logo)

Safety European Research Area

Partnerská síť výzkumných organizací z 10 evropských zemí, které se spolupracují na programování výzkumu a společných výzvách v oblasti průmyslové bezpečnosti.

Safety European Research Area (logo)

Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Spoluautor projektů pro měření a podporu kvality pracovního života v České republice.

Sociologický ústav Akademie věd České republiky (logo)

Statistická ročenka trhu práce v České republice

Statistické ročenky nabízí ucelený přehled statistik z oblasti trhu práce.

Statistická ročenka trhu práce v České republice (logo)

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

ÚZIS sbírá a zpracovává statistická data o zdravotnictví.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (logo)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (logo)

World Safety Organization

Mezinárodní profesní asociace v bezpečnosti.

World Safety Organization (logo)

Zdravé pracoviště

Portál na podporu kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ a předchozích kampaní, v rámci kterých jsou každé tři až čtyři měsíce vydávány zprávy, informační listy, infografiky a případové studie.

Zdravé pracoviště (logo)