Podcast: Práce z domova

Ve dvou podcastech Výzkumného ústavu bezpečnosti práce hovoří právníci Jakub Morávek a Jan Pichrt, manažerky Aneta Živná Kavalierová a Dagmar Císařovská, pracovní lékařka Vladimíra Lipšová a architektka Šárka Daňková o tématu práce z domova, konkrétně:

  • Jak velká část zaměstnanců využívá práce z domova nebo na dálku
  • Jak být doma efektivní a jak skloubit práci s rodinou
  • Co mohou sami zaměstnanci udělat pro zlepšení domácích pracovišť
  • Jak správně nastavit komunikaci mezi zazměstnavatelem a zaměstnanci
  • Jaké zákonné úpravy se na práci z domova vztahují a zda jsou dostatečné
  • Jak řešit otázku nákladů zaměstnanců a jestli je správné využít příplatku ke mzdě nebo paušální náhradu
  • Jaká je role Státního zdravotního ústavu – Centra hygieny práce a pracovního lékařství při udržení zdraví zaměstnanců

Podcast Aby práce z domova byla pro zaměstnance „zdraví bezpečná“

Aby práce z domova byla pro zaměstnance „zdraví bezpečná“

Podcast Jak práci z domácího prostředí dlouhodobě přežít ve zdraví“

Jak práci z domácího prostředí dlouhodobě přežít ve zdraví

Další užitečné informace o práci z domova naleznete na:

Články z oblasti kvality života