Publikace

Odborné publikace na téma kvality pracovního života v České republice jsou zpracované řešitelskými týmy Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. a Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Níže je seznam hlavních publikací, další relevantní texty jsou k dispozici v sekci Články.

Přejít do sekce Články

Výsledky výzkumu

 • Štěpánek, M. (2021). Změny kvality pracovního života v České republice v důsledku pandemie COVID-19. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), 3 – 2021. Odkaz.
 • Čadová, N. (2021). Harmonizace osobního a pracovního života. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), 3 – 2021. Odkaz.
 • Červenka, J. (2021). Jak se pandemie covid-19 promítla do kvality pracovního života?. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), 3 – 2021. Odkaz.
 • Štěpánek, M. (2021). Dopad absence a prezentismu na produktivitu práce v České republice. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), 2 – 2021. Odkaz.
 • Červenka, J. (2021). Diferenciace indikátoru subjektivní kvality pracovního života. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), 1 – 2021. Odkaz.
 • Vinopal, J. (2018). Vývoj subjektivní kvality pracovního života v ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), roč. 11, 2018. Odkaz.
 • Červenka, J. (2018). Prestiž vlastního povolání v hlavním zaměstnání v ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), roč. 11, 2018. Odkaz.
 • Čadová, N. (2018). Subjektivní vnímání životní spokojenosti u ekonomicky aktivní populace České republiky. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), roč. 11, 2018. Odkaz.
 • Bulínová, P. (2018). Současný charakter vykonávané práce a výskyt některých rizikových faktorů z pohledu ekonomicky aktivní populace ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), roč. 11, 2018. Odkaz.
 • Mlezivová, I. (2018). Využívání flexibilních forem práce a pracovní doba z pohledu ekonomicky aktivní populace v ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), roč. 11, 2018. Odkaz.
 • Svobodová, L. (2018). Vztahy, komunikace, subjektivně vnímaná zátěž při výkonu práce. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), roč. 11, 2018. Odkaz.
 • Dvořáková, Z. (2018). Nová role personálního managementu ke zlepšení kvality pracovního života v ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA), roč. 11, 2018. Odkaz.
 • Svobodová, L., Mlezivová, I., Vinopal, J., Červenka, J. (2015). Proměny kvality pracovního života. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Odkaz (článek 1). Odkaz (článek 2).

Metodologie

 • Vinopal, J., a Pospíšilová, K. (2021). Measurement invariance of the SQWLi instrument over time. Sociologický Časopis, 57(3), 343-375. Odkaz.
 • Vinopal, J. (2020). Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice 2020. Certifikovaná metodika. Projekt „Optimalizace metody sběru dat pro zvýšení kvality a efektivity Indikátoru subjektivní kvality pracovního života (SQWLi),“ TAČR, 2018-2020, TL01000197. Odkaz.
 • Šeflová, K. (2016). Ekvivalence měření nástroje SQWLI v čase. (Equivalence of measurement SQWLI over time) Diplomová práce, FF UK. Odkaz.
 • Vinopal, J. a kol. (2015). Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice. Certifikovaná metodika. Projekt „Proměny kvality pracovního života“, TAČR, 2014–2015, TD020046. Odkaz.
 • Vinopal, J. (2012). The discussion of subjective quality of working life indicators. Sociológia, 44 (3): 385-401. Odkaz.
 • Vinopal, J. (2011). Indikátor subjektivní kvality pracovního života. Sociologický časopis, 47 (5): 937-965. Odkaz.
 • Vinopal, J. (2011). Možnosti využití jednoduché sebehodnoticí otázky pro měření úrovně pracovního stresu v průřezových dotazníkových šetřeních kvality pracovního života. Data a výzkum - SDA Info, 5 (2): 35-57. Odkaz.
 • Čadová, N., a Paleček M. (2006). Jak je v česku vnímána práce. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Odkaz.